Prijzen ...

U bent natuurlijk nieuwsgierig, wat het vinden van die extra pk's gaan kosten..


Dynojet Testing Centre© is een onderdeel van BCCP Fuelsystems, en is gespecialiseerd in het afstellen van o.a. Weber en SU carburateurs, werkzaamheden die wij dagelijks uitvoeren.
Het vastleggen van de beginsituatie van een auto (DIN pk vermogen / Nm koppel) kost € 169,--. Naast een vermogenstest wordt over het algemeen bij benzinevoertuigen tegelijkertijd een 4-gasanalyse en/of snelle Lambdameting uitgevoerd (tijdens de runs, ook bij vol vermogen, dus niet alleen stationair!), waardoor het totaal op € 189.- komt. Deze testprocedure (inclusief vaak 5-10 testruns) neemt zo'n 1,25 uur in beslag. Uiteraard krijgt u de grafieken waarmee uw voertuig in kaart werd gebracht mee naar huis. Voor deze "korte" testen is de donderdagmorgen gereserveerd, overige dagen in overleg, en uiteraard geldt hiervoor ook dat u vooraf een afspraak maakt.
Bij een analysetest worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Na meting kan in overleg worden besproken, wat uw eventuele volgende stap gaat worden. Vaak kunnen wij zorgen voor verbetering van de aangetroffen toestand, hierbij kunt u denken aan het zoeken naar een beter mengsel (aangepaste sproeierbezetting, zoeken naar andere naalden), het afstellen - na evt. reparatie - van het brandstofsysteem, of het verbeteren van o.a. ontsteking (bougies/kabels/ombouw elektronische ontsteking etc.) of andere componenten. In de praktijk kan daarmee vaak dezelfde dag nog begonnen worden.

Voor het instellen van carburateurs op de Dynojet testbank zijn de dinsdag, donderdag en vrijdag gereserveerd, ook daarvoor maakt u telefonisch een afspraak. Voor afstelsessies op de Dynojet geldt altijd een start-tarief van € 169,00, de testsessie wordt met eerdergenoemde analysetest begonnen, om de huidige staat van het voertuig vast te leggen. Het testen en afstellen op de rollentestbank wordt per uur berekend, het uurtarief voor Dynojet-gebruik ligt op € 159,-- per uur (excl. lambda meting tijdens test), het uurtarief Dynojet-gebruik incl. lambda-meting tijdens de test kost € 175,-- per uur. Deze bedragen worden naar rato, vaak gemengd met ons werkplaatstarief aan u berekend. Een indicatie van de uiteindelijke kosten bij testen/afstellen kunnen wij pas geven, nadat een analysetest is uitgevoerd, dit is geheel afhankelijk van de staat van het aangeboden materiaal.

Ons werkplaatstarief ligt (inclusief computer test-apparatuur, excl. Dynojet-gebruik) op € 109,--.
Endoscoop-onderzoek tijdens uw bezoek heeft een starttarief van € 44,--, en wordt verder volgens werkplaatstarief berekend.
Deze prijzen gelden per per 01/01/2020, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.