Dynojet techniek

Iets meer over de techniek achter onze testbank

Het Dynojet Testing Centre bestaat niet alleen uit de Dynojet rollentestbank, het is niet alleen een methode om te kunnen zien hoeveel vermogen of koppel een voertuig heeft! In de grafieken van de gemeten gegevens worden ook alle evt. fouten en onvolmaaktheden zichtbaar, om gericht een probleem en de evt. oorzaak daarvan te zoeken, en - zo mogelijk - ook op te lossen. Naast de rollentestbank vindt u in het DTC dus ook geavanceerde motor-testapparatuur, terwijl ook uitgebreide uitlaatgasmetingen bij vollast tot de mogelijkheden behoren. Uiteraard kan een compressietest worden uitgevoerd, wij beschikken daarnaast over een Techno-endoscoop waarmee het hart van uw auto, de motor, bestudeerd kan worden. Voor de vertaling van al deze resultaten naar een begrijpelijke uitleg en het op de juiste wijze interpreteren van deze gegevens is natuurlijk een ter zake kundige, gekwalificeerde technicus nodig, die u na de meting rapport uitbrengt. En zo'n man hebben wij!